ضمانت دولت برای دریافت تسهیلات بانوان سرپرست خانوار

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در گفت و گو با برنامه «مرز پرگهر» رادیو انقلاب از ضمانت دولت برای تسهیلات بانوان سر÷رست خانوار گفت.

#تسهیلات#زنان#سرپرست#ضمانت#دولت

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه یکی مشکلات بانوان سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات ارایه ضمانت‌نامه است، گفت: در طرح صندوق ضمانت، دولت ضامن بانوان سرپرست خانواده می‌شود.

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در گفت و گو با برنامه «مرز پرگهر» رادیو انقلاب اظهار کرد: در یک سال و چند ماه گذشته در بخش های مختلفی برای بانوان برنامه داشتیم. البته توجه داشته باشید که معاونت زنان یک نهاد ستادی است و یک نهاد اجرایی نیست و وارد عملیات نمی‌شود، اما باید در چند بخش کار کند. یکی سیاست گذاری برای زنان، دیگری هماهنگی و برنامه‌‌ریزی و دیگری نظارت و ارزیابی است.

خزعلی با اشاره به برخی از برنامه‌ها توضیح داد: توانستیم در مدت این یک سال و چند ماه ۲ جلسه ستاد ملی با شش مصوبه داشته باشیم و این حرکت بسیار خوبی درمسیر بانوان است، در حالی که در چهار سال اول دولت گذشته اصلا ستاد ملی زن و خانواده تشکیل نشده بود، بنابراین فعال کردن ستاد ملی که یک میان بر قانونی است در بحث سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بسیار مهم است. 

وی افزود: مشارکت در تدوین بازنگری سند تحول را داشتیم طرح جامع توانمندسازی زنان در بخش کارآفرینی داشتیم، به خصوص برای زنان سرپرست خانوار که در حال حاضر در ۲۱ استان به مرحله عملیاتی رسیدند و ۱۰ استان دیگر مراحل اولیه را طی می کند و با نظارت معاونت به کارآفرین تسهیلاتی داده شود و پشتیبانی هایی انجام می‌شود که بتواند زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار بدهند و از مواد اولیه تا بازار را تامین می‌کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در سفرهای استانی سعی می‌کنیم اعتباری برای ایجاد بازارچه بانوان در نظر بگیریم تا اینها از نظر بازار فروش هم حمایتی داشته باشند و دغدغه بازاریابی کاهش یابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.