دلیل بستری شدن سام رجبی چه بود؟!

گوریل مصی اونقدر عربده کشیده رفته بیمارستان برای بخیه 😂😂😂

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.