دومین سهند هم غرق شد

این دومین بار است که ناوشکنی با اسم ” سهند ” غرق می‌شود. اولی در جنگی نابرابر با ناوشکن آمریکایی و دو هواپیمای جنگی غرق شد.

سهند دو، در کلاس ناوشکن‌های موج پس از ناوشکن جماران و دماوند ساخته شده بود و گفته می‌شد ناو متفاوتی نسبت به آن‌هاست و تجهیزات ویژه‌ای دارد.

بنابراین گزارش ، هیچ‌کس هنوز نمی‌داند در این یکی دو روز گذشته چه اتفاقی افتاده که ناو

” سهند “غرق شده است. اما به نظر می‌رسد نام سهند چندان برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماندگار نبوده‌است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.