شهید رئیسی برای ما مثل پدر بود

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در برنامه خط جمهور:
حس ما به شهید رئیسی حس همکاری نبود. ما با شهید رئیسی عهد کرده‌ایم که این پنجاه شصت روز که امانت دار هستیم با سرعت کار کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.