شهید رئیسی به نمایندگی از مردم مسئولان را مواخذه می‌کرد

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در برنامه خط جمهور:
می‌دانستیم اگر کالاهای سفره مردم افزایش قیمت باشد آن جلسه با شهید رئیسی جلسه تندی خواهد بود. رئیسی به نمایندگی از مردم برخی مسئولان را مواخذه می‌کرد و مردم را صاحب حکومت می‌دانست.
رئیسی کوتاهی در کار را نمی‌پذیرفت و مسئولان را معاخذه می‌کرد؛ هیچ کدام از مسئولان نبود که از ایشان تذکر دریافت نکرده باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.