شهید رئیسی ارتباط با منتقدان با دولت را قطع نمی‌کرد

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در برنامه خط جمهور:
اگر مخالفی نکته‌ای نسبت به دولت مطرح می‌کرد، رویه شهید جمهور این بود که حتما با او مذاکره شود. اگر به ایشان می‌گفتیم او می‌داند که حرفش اشتباه است و عمداً مطرح می‌کند، می‌گفتند باشد اما شما تکلیف خودتان را انجام دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.