راه اندازی سامانه کاتب دانشگاه آزاد / بارگذاری محتوای درسی در سامانه

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد از راه اندازی سامانه کاتب به منظور بارگذاری محتوای کلاس درس دانشجویان و برگزاری متمرکز آزمون پایان نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد خبر داد.

#سامانه_کاتب#دانشگاه_آزاد#محتوای_درسی

محمد علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد با بیان اینکه سامانه کاتب در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور برقراری عدالت آموزشی در بین تمام دانشجویان دانشگاه راه اندازی شده است، گفت: در راستای تحقق بسته کاری ارتقا کیفیت، کارآمدی دوره‌های تحصیلی و سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر پایش و ارزیابی کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی و برنامه‌های آموزشی، سامانه کلاس استاندارد تکمیلی برنامه ریزی درسی (کاتب) راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محتوای آموزشی مطالب مربوط به دروس شیمی عمومی ۲ ، ریاضی ۲ و فیزیک ۲ در سامانه کاتب قرار گرفته است، گفت: دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه کاتب به آدرس https://sea.iau.ir از این محتوا بهره مند شوند. 

علی اکبری با اشاره به اینکه مقرر شده به صورت آزمایشی آزمون پایان نیمسال دوم سال تحصیلی دروس شیمی عمومی ۲، ریاضی ۲ و فیزیک ۲ در ۹ استان به صورت هماهنگ برگزار شود، اظهار کرد: استان‌های زنجان، همدان و گلستان در یک گروه، استانهای لرستان، سمنان و هرمزگان در یک گروه و استانهای فارس، البرز و واحد علوم و تحقیقات در گروه دیگر قرار می گیرند. شیوه برگزاری امتحان به صورت حضوری در محل واحد دانشگاهی خواهد بود. همچنین مقرر شد پس از برگزاری متمرکز آزمون پایان نیمسال در ۹ استان این آزمون در ترم های آینده در تمامی استانها برگزار شود. 

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد با بیان اینکه به منظور عدالت آموزشی سؤالات امتحانی توسط این معاونت طراحی و در اختیار استان جهت اجرا قرار خواهد گرفت، گفت: برگه های امتحانی توسط اساتید منتخب در استان به صورت متمرکز تصحیح خواهند شد. 

جزئیات برگزاری متمرکز آزمون پایان نیمسال دوم سال تحصیلی در ۹ استان به شرح جدول زیر است:

گروه اولگروه دومگروه سوم
استان زنجان (برگزاری آزمون ریاضی ۲)استان لرستان (برگزاری آزمون ریاضی ۲)ستان فارس (برگزاری آزمون شیمی‌عمومی ۲)
استان همدان (برگزاری آزمون فیزیک ۲)استان سمنان (برگزاری آزمون فیزیک ۲)استان البرز (برگزاری آزمون شیمی عمومی۲)
استان گلستان (برگزاری آزمون فیزیک ۲)استان هرمزگان (برگزاری آزمون ریاضی ۲)واحد علوم و تحقیقات (برگزاری آزمون شیمی عمومی ۲) 
#آزمون#استانها
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.