قاضی‌زاده هاشمی: سیاست خارجی جای توهم‌زدگی و ایدئالیسم هپروتی نیست

مردم آگاه و هوشیار ایران! سیاست خارجی جای خیالپردازی و ایدئایسم هپروتی نیست. عرصه عمل است نه شعار. عرصه اجرای راهبردهای بین‌المللی یک‌ملت ۷هزار ساله با توجه به محدودیت ها و‌واقعیت‌هاست.

مردم شریف ایران! تحریم با همه زحمت‌ها و تلخی‌ها یک واقعیت است، نه بی تاثیر است و نه آخر دنیا. هم باید مذاکره کرد و هم باید آثار تحریم را طوری از بین ببریم بطوریکه طمع دشمن در تحریم را از بین ببریم.

کسانی که می‌خواهند لغو تحریم‌ها را بر گرده شما سوار کنند، هرگز نمی‌توانند تحریم را به طور کامل از بین ببرند زیرا تحریم بخشی از راهبرد سیاست خارجی آمریکاست. مردم شریف ایران! تحریم‌های آمریکا روی دو نقطه فروش نفت و منابع ارزی تکیه داشت.

شهید رئیسی و امیرعبداللهیان بدون کاسبی و بدون وعده دروغین فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت را به ۲ میلیون رساندند و ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کام خشکیده ایران شد. تقابل و توافق در مقابل هم نیستند برای اینکه با دشمن رو رقیب توافق خوب شکل دهی باید دشمن را به عقب برانی که سر میز بتوانی امتیاز بیشتری بگیری اما برخی دوستان طوری معتاد توافق هستند که انگار در عمر خود یک معامله نکردند.

به جای اختلافات باید بر روی اشتراکات با دنیا تمرکز کنیم. موضوع خانواده و عدالت برای کشورهای غربی ارزش است، کشورهای همسایه و ایران فرهنگی ۷۰۰ میلیونی قابلیت دارند که پروژّ اقنصادی را با انان دنبال کنیم.سیاست خارجی جای خیالپردازی و ایدآلیسم هپروتی نیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.