رزمایش مشترک ایران و آذربایجان در خاک دو کشور

امروز جمهوری آذربایجان و ایران رزمایش مشترکی را در نخجوان و نیز خاک ایران خواهند داشت.

در رزمایش‌هایی که در هر دو کشور برگزار می‌شود، وظایف مختلفی درخصوص حفاظت از نقطه‌های راهبردی و خطوط ارتباطی در برابر فعالیت‌های خرابکارانه احتمالی به صورت هماهنگ انجام خواهد شد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بر اساس برنامه آماده سازی سال ۲۰۲۴، امروز چهارشنبه آموزش تاکتیکی با یگان‌های ارتش آذربایجان مستقر در جمهوری خودمختار نخجوان برگزار می شود.

این آموزش که شامل پرسنل، تجهیزات جنگی، وسایل نقلیه هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین می شود، بر افزایش بیشتر مهارت های تصمیم گیری فرماندهان و سطح حرفه ای بودن آنها و همچنین بهبود تعامل بین یگان ها متمرکز است.

بر اساس توافق صورت گرفته بین جمهوری آذربایجان و ایران، همزمان با حضور نیروها و وسایل ارتش جمهوری اسلامی ایران، آموزش تاکتیکی در خاک کشور همسایه برگزار خواهد شد.

در رزمایش‌هایی که در هر دو کشور برگزار می‌شود، وظایف مختلفی در خصوص حفاظت از اشیاء راهبردی و خطوط ارتباطی در برابر فعالیت‌های خرابکارانه احتمالی به صورت هماهنگ انجام خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.