لذات هفتگانه دنیا از نظر امام رضا (ع)

روزی جابربن عبدالله انصاری خدمت امام علی علیه السلام بود و آه عمیقی کشید.

امام فرمود: گوئی برای دنیا اینگونه نفس عمیق و آه طولانی کشیدی ؟جابر عرض کرد: آری بیاد روزگار و دنیا افتادم و از ته قلبم آه کشیدم. امام فرمود: ای جابر، تمام لذت ها و عیش ها و خوشی های دنیا در هفت چیز است: خوردنی ها و آشامیدنی ها و شنیدنی ها و بوئیدنی ها و آمیزش جنسی و سواری و لباس.

اما لذیذترین خوردنی عسل است که آب دهان حشره ای به نام زنبور است.

گواراترین نوشیدنیها آب است که در همه جا فراوان است.

بهترین شنیدنیها غناء و ترنم است که آن هم گناه است.

لذیذترین بوئیدنیها بوی مشک است که آن خون خشک و خورد شده ازناف یک حیوان (آهو)تولید می شود .

عالی ترین آمیزش، با همسران است و آن هم نزدیک شدن دو محل ادرار است.

بهترین مرکب سواری اسب است که آن هم (گاهی) کشنده است.

بهترین لباس ابریشم است که از کرم ابریشم به دست می آید . دنیائی که لذیذترین متاعش این طور باشد انسان خردمند برای آن آه عمیق نمی کشد.

جابر گوید: سوگند به خدا بعد از این موعظه دنیا در قلبم راه نیافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.