نعمت واقعی چیست؟

نویسنده امام رضا علیه السلام به نام ابراهیم بن عباس گوید: در خدمت امام بودیم که یکی از فقهاء سؤال کرد معنی نعیم در آیه شریفه (لَتُسئَلُنَّ یَومئِذٍ عن النَّعیم . تکاثر آیه۸) آب سرد است؟

امام با صدای بلند فرمود: اینطور تفسیر می کنی؟! و هر کسی به نوعی تفسیر می نماید. یکی میگوید منظور آب سرد است، بعضی گویند مراد خواب است، عده ای گویند غذای خوش طعم است.!

همانا پدرم از پدرش حضرت صادق علیه السلام نقل فرمود : که با ناراحتی امام به عده ای که اینطور تفسیر می کردند، فرمود: هرگز خدا چیزهایی را که به مخلوق تفضل فرموده سؤال نخواهد کرد و منت نمی گذارد، این کار از مخلوق نا شایست است که از غذا و آب و چیزهای دیگر که به دیگران داده منت گذارد، چگونه می توان به خدای بزرگ نسبت داد چیزی را که برای مردم شایسته نیست.

ولی نعیم دوستی و ولایت به ما خاندانست که خداوند بعد از توحید و نبوت از آن سؤال خواهد کرد، بنده اگر به لوازم ولایت و محبت وفا کند به نعمتهای بهشت که زوال ندارد می رسد.  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.