بنزین‌خواری ۹ میلیارد دلاری خودروهای داخلی!

مصرف بالای خودرو‌های داخلی نه تنها سبب واردات ارزی بنزین شده، بلکه سهم مصرف اضافی و ناکارآمد خودرو‌های داخلی در افزایش مصرف بنزین تولیدی کشور نیز حدود ۵۰ میلیون لیتر در روز است که معادل ۹ میلیارد دلار ضربه به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

با توجه به واردات ۵ میلیارد دلاری بنزین در سال جاری، میزان خسارت مصرف بالای خودرو‌های داخلی تنها از محل مصرف غیربهینه بنزین، بیش از ۱۴ میلیارد دلار است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.