معذبان و زیان کاران در آخرت چه کسانی هستند؟

بر اساس وعده های قرآن کریم، عده ای در آخرت از زیان کاران محسوب شده و در عذاب خواهند بود.

۱ – معذّبان در آخرت
زیان کاران و معذّبان در آخرت عبارتند از :

۱.۱ – کافران
۱. کافران: هر که جز اسلام ، دینی دیگر جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود و در آخرت از زیانکاران است: «و مَن یبتَغِ غَیرَ الإِسلمِ دِیناً فلَن یقبلَ مِنه و هو فِی الأَخِرهِ مِن الخسرِینَ.» کافران در دنیا و آخرت به‌سختی عذاب شده، یاورانی نخواهند داشت.
آیات فراوان دیگری ازجمله سوره نمل آیه ۴و ۵، سوره مائده آیه ۵، سوره رعد آیات ۳۳ و ۳۴، سوره آل عمران آیات ۲۱ و ۲۲ و ۱۷۶ نیز به همین نکته اشاره دارد، هم چنین قرآن به عذاب قوم عاد، فرعون و یهود در آخرت اشاره کرده است.

۱.۲ – مشرکان
۲. مشرکان: کسانی که برای خدا شریکانی قرار دادند، در زندگی دنیا و آخرت عذاب می‌شوند: «و جَعلوا لِلّهِ شُرَکاءَ… لَهُم عَذابٌ فِی الحَیوهِ الدُّنیا و لَعذابُ الأَخِرهِ أَشقُّ.»

۱.۳ – منافقان
۳. منافقان: خدا به مردان وزنان منافق و کافران، آتش جهنّم را وعده داده است و اعمال آنان رادر دنیا و آخرت تباه می‌سازد: «وَعدَاللّهُ المُنفِقینَ والمُنفِقتِ والکفَّارَ…».

۱.۴ – قاتلان پیامبران
۴. قاتلان پیامبران و عدالت خواهان: کسانی که پیامبران و عدالت خواهان را به ناحق می‌کشند، اعمالشان در دنیا و آخرت، به هدر می‌رود: «إِنَّ الَّذینَ… و یقتلونَ النَّبیینَ بِغیرِ حَقّ و یقتُلونَ الَّذینَ یأمُرونَ بِالقِسطِ مِنَ النَّاسِ فَبشِّرهُم بِعذاب أَلیم أُولئِک الَّذینَ حَبِطَت أَعملُهُم فِی الدُّنیا والأَخِرهِ.»

۱.۵ – محاربان و مفسدان در زمین
۵. محاربان و مفسدان در زمین: سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، عذابی بزرگ در آخرت است: «إِنَّما جَزؤُاْ الَّذینَ یحارِبونَ اللّهَ و رَسولَهُ و یسعونَ فِی الأَرضِ فَساداً… و لَهُم فِی الأَخِرَهِ عَذابٌ عَظِیمٌ.»

۱.۶ – آزار دهندگان خدا و پیامبر
۶. آزار دهندگان خدا و پیامبر: کسانی که به خدا و پیامبر او آزار می‌رسانند، بی تردید، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفّت آور آماده ساخته است: «إِنَّ الَّذینَ یؤذونَ اللّهَ و رَسولَه لعَنهُمُ اللّه فِی الدُّنیا والأَخِرهِ.»

۱.۷ – مرتدان
۷. مرتدان : مسلمانانی که از دین خود برگشته، در حال کفر بمیرند، کردارشان در دنیا و آخرت تباه می‌شود و اهل آتشند: «و مَن یرتدِد مِنکم عَن دینِهِ فَیمُت و هُو کافِرٌ فَأُولئِک حَبِطَت أَعملُهم فِی الدُّنیا و الأَخِرهِ و أُولئِک أَصحبُ النَّارِ هُم فیهَا خلدونَ».

۱.۸ – اشاعه دهندگان زشتی
۸. اشاعه دهندگان زشتی: کسانی که دوست دارند در میان مردم با ایمان، زشتی‌ها شیوع یابد، برای آنان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است: «إِنَّ الَّذینَ یحبّونَ أَن تَشیعَ الفحِشهُ فِی الَّذینَ ءَامَنوا لَهُم عَذابٌ أَلیمٌ فِی الدُّنیا و الأَخِرهِ.»

۱.۹ – خریداران سِحر
۹. خریداران سِحر: هرکس خریدار متاع سِحر باشد، در آخرت بهره ای ندارد: «و لقد عَلِموا لَمَن اشتره ما لَهُ فِی الأَخِرهِ من خَلق.»

۱.۱۰ – تهمت زنندگان
۱۰. تهمت زنندگان: کسانی که به زنان پاک دامن و با ایمان نسبت زنا می‌دهند، در دنیا و آخرت لعنت شده اند، و برای آن‌ها عذابی بزرگ خواهد بود: «إِنَّ الَّذینَ یرمونَ المُحصَنتِ الغفلتِ المُؤمنتِ لُعِنوا فِی الدُّنیا و الأَخِرهِ و لَهُم عَذابٌ عَظیمٌ.»

۱.۱۱ – دنیاطلبان
۱۱. دنیاطلبان: کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را بخواهند… در آخرت جز آتش برایشان نیست: «مَن کانَ یریدُ الحَیوهَ الدُّنیا و زِینتَها… أُولئِک الَّذینَ لَیسَ لَهُم فِی الأَخرهِ إِلاَّ النَّارُ» و کسی که کشت این دنیا رابخواهد، به او از آن می‌دهیم و در آخرت او را نصیبی نیست.

۱.۱۲ – بازدارندگان مردم از مساجد
۱۲. بازدارندگان مردم از مساجد و ویران کنندگان آن: خداوند به چنین کسانی خواری دنیا و عذاب آخرت را وعده داده است: «و مَن أَظلَمُ مِمَّن مَنعَ مَسجدَ اللّهِ أَن یذکر فِیها اسمُهُ و سَعی فِی خَرابِها… لَهُم فِی الدُّنیا خِزی و لَهُم فِی الأَخِرهِ عَذابٌ عَظِیمٌ».

۱.۱۳ – پیمان شکنان
۱۳. پیمان شکنان: کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیز می‌فروشند، آنان را در آخرت بهره ای نیست: «إِنَّ الَّذینَ یشترونَ بِعهدِ اللّهِ و أَیمنِهِم ثَمناً قَلیلا أُولئِک لاَخَلقَ لَهُم فِی الأَخِرهِ.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.