امیرعبداللهیان: هیچ مکان اقتصادی یا جمعیتی را مورد هدف قرار ندادیم

وزیر امورخارجه کشورمان: عملیاتی انجام شد که به واقع مرکز اطلاعاتی و چشم رژیم صهیونیستی برای هدایت تمام عملیات‌های شش ماه گذشته از جمله عملیات اخیر بر روی سفارت ایران در دمشق، مجموع اطلاعات و هدایت‌های اطلاعاتی از آن نقطه انجام می‌شد.

محدود بودن در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی به این معنا است که ما هیچ هدف غیر نظامی در پاسخ خود تعریف نکردیم.

نیروهای مسلح ما هیچ مکان اقتصادی و جمعیتی را مورد هدف قرار ندادند، حتی در حمله به پایگاه نظامی که مرکز عملیات رژیم صهیونیستی علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار داشت دقت لازم برای برخورد و پاسخ به رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت.

وزیر امورخارجه کشورمان: عملیاتی انجام شد که به واقع مرکز اطلاعاتی و چشم رژیم صهیونیستی برای هدایت تمام عملیات‌های شش ماه گذشته از جمله عملیات اخیر بر روی سفارت ایران در دمشق، مجموع اطلاعات و هدایت‌های اطلاعاتی از آن نقطه انجام می‌شد./ محدود بودن در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی به این معنا است که ما هیچ هدف غیر نظامی در پاسخ خود تعریف نکردیم./ نیروهای مسلح ما هیچ مکان اقتصادی و جمعیتی را مورد هدف قرار ندادن، حتی در حمله به پایگاه نظامی که مرکز عملیات رژیم صهیونیستی علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار داشت دقت لازم برای برخورد و پاسخ به رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.