از جمله احکام عید فطر چه چیزهایی است؟

عید فطر ، از اعیاد بزرگ اسلامی است.

۱ – تعریف
عید فطر، نخستین روز ماه شوال و عید بزرگ مسلمانان است.

۲ – احکام مرتبط
از احکام و آداب آن در بابهای طهارت، صلات، زکات و صوم سخن گفته‌اند.

۲.۱ – در طهارت
شب عید فطر از شبهای با فضیلت و شرافت است؛ از این رو، بهترین زمان برای دعا می‌باشد. زیارت امام حسین علیه‌السّلام در این شب مستحب مؤکد است؛ چنان که غسل کردن در شب عید استحباب دارد.
از مستحبات مؤکد روز عید فطر غسل است. آغاز وقت آن طلوع فجر است؛ لیکن در اینکه پایان وقت غسل، پیش از بیرون رفتن برای نماز عید است یا زوال خورشید و یا غروب آفتاب ، اختلاف است.

۲.۲ – در صلات
گزاردن نماز عید در عصر غیبت مستحب است؛ لیکن در عصر حضور و حاکمیت امام علیه السّلام واجب می‌باشد. مستحب است قبل از نماز عید خوراکی‌ای، بویژه خرما بخورند.
گفتن تکبیرات، به گونه‌ای که وارد شده پس از نماز مغرب و عشای شب عید و نیز نماز صبح و نماز عید بنابر قول مشهور مستحب است.

۲.۳ – در زکات
بنابر قول مشهور متأخران، زمان وجوب زکات فطره غروب شب عید فطر است. برخی زمان آن را طلوع فجر روز عید دانسته‌اند.
در پایان وقت پرداخت زکات فطره اختلاف است که آیا تا قبل از گزاردن نماز عید است یا زوال خورشید و یا غروب آن؟

۲.۴ – در صوم
روزه گرفتن در روز عید فطر حرام و توسعه دادن بر خانواده در خوردنی و غیر آن و نیز خواندن دعای ندبه مستحب است.
مسافرت کردن در روز عید پس از طلوع خورشید و پیش از گزاردن نماز عید در فرض وجوب آن، حرام و در غیر این صورت، مکروه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.