کارمندان در روز پنجشنبه و جمعه تعطیل می شوند؟

خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در خصوص تعطیلی کارمندان بانک‌ها در روز پنجشنبه و جمعه بعد از مصوبه دولت می‌توانیم درباره محتوای آن اظهارنظر کنیم. برای تغییر ساعت کاری کارمندان فعلا مصوبه‌ای در دستور کار دولت نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در خصوص تعطیلی کارمندان بانک‌ها در روز پنجشنبه و جمعه بعد از مصوبه دولت می‌توانیم درباره محتوای آن اظهارنظر کنیم. برای تغییر ساعت کاری کارمندان فعلا مصوبه‌ای در دستور کار دولت نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.