آثار کفر به آخرت چه خواهد بود؟

قرآن کریم، چنان که از ایمان به آخرت در کنار ایمان به خدا یاد کرده، کفر به آخرت را نیز گمراهی شناسانده است: «و مَن یکفُر بِاللّهِ و مَلئِکتِهِ و کتبِهِ و رُسلِهِ و الیومِ الأَخرِ فَقد ضَلَّ ضَللا بَعیداً.»

۱ – آثار کفر به آخرت
از دیدگاه قرآن، منکران آخرت از راه درست منحرفند و آثار ذیل را به دنبال خواهد داشت:

۱.۱ – تکذیب پیامبران
۱. تکذیب پیامبران : اشراف قوم حضرت نوح (علیه‌السلام) که کافر شده و دیدار آخرت را دروغ پنداشته بودند، پیامبری حضرت نوح (علیه‌السلام) را تکذیب می‌کردند و او را بشری مانند خود می‌شمردند: «و قَالَ المَلأُ مِن قَومِهِ الَّذینَ کفروا وکذَّبوا بِلقاءِالأَخِرهِ و أَترفنهُم فِی الحَیوهِ الدُّنیا ما هذا إِلاَّ بَشرٌ مِثلُکم.».

۱.۲ – سستی در جهاد
۲. سستی در جهاد : کسانی از پیامبر (صلی الله علیه وآله) اجازه عدم شرکت در جهاد را می‌خواستند که به خدا و روز بازپسین ایمان نداشتند.

۱.۳ – ارتکاب محرّمات
۳. ارتکاب محرّمات: منکران آخرت، گرفتار کارهایی ناشایست چون فریب کاری، ریاکاری، ایجاد انحراف در راه خدا و سدّ راه خدا هستند.

۱.۴ – حبط عمل
۴. حبط عمل: کسانی که آیات خدا و دیدار آخرت را دروغ پندارند، اعمالشان تباه می‌شود: «وَالَّذینَ کذَّبوا بِایتِنا و لِقاءِ الأَخِرهِ حَبِطَت أَعملُهُم.»

۱.۵ – گمراهی و سرگردانی
۵. گمراهی و سرگردانی: کسانی که به آخرت ایمان ندارند، از راه راست منحرفند: «و إِنَّ الَّذینَ لاَیؤمنونَ بِالأَخِرهِ عَنِ الصِّرطِ لَنکبونَ». چنین انسان‌هایی سرگردانند: کسانی که به آخرت ایمان ندارند، کردارهایشان را در نظرشان بیاراستیم (تا هم چنان) سرگشته بمانند.

۱.۶ – حجاب دل
۶. حجاب دل: و چون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قرآن می‌خوانْد، خداوند میان او و کسانی که به آخرت ایمان نداشتند، پرده ای قرار می‌داد و بر دل هایشان پوشش‌ها می‌نهاد تا آن را نفهمند: «و إِذَا قَرأتَ القُرءَانَ جَعلنا بَینَک و بَینَ الَّذینَ لاَیؤمنونَ بِالأَخرهِ حِجاباً مَستوراً و جَعلنَا عَلی قُلوبِهِم أَکنَّهً أَن یفقَهوهُ.» دل های آنان از حق روی گردان و گریزان است: «فَالَّذینَ لایؤمِنُون بالأخرهِ قُلوبُهم مُنِکرهٌ و هُم مُستَکبروُن.» چنین انسان‌هایی به دلیل بی ایمانی بر مرکب غرور و تعصّب و هواپرستی سوار شده، به گونه ای که میان آنان و حقیقت حجاب و فاصله ایجاد می‌شود.

۱.۷ – انزجار از یاد خدا
۷. انزجار از یاد خدا: و چون خدا به تنهایی یاد شود، دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند، منزجر می‌گردد: «و إِذا ذُکرَ اللّهُ وَحدَهُ اشمَأَزّت قُلوبُ الَّذینَ لاَیؤمِنونَ بِالأَخِرهِ.»

۱.۸ – عذاب دردناک آخرتی
۸. عذاب دردناک آخرتی: برای کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند، عذابی پر درد آماده شده است: «و أَنَّ الَّذینَ لاَیؤمِنونَ بِالأَخِرهِ أَعتَدنا لَهُم عَذاباً أَلیماً.» آنان در آخرت زیان کارترین انسان‌ها خواهند بود: «إنّ الّذینَ لا یؤمِنُونَ بالأخره… لَهُم سُوءُ العذابِ و هُم فی الأخرهِ هُم الأخسِرُون.».

۱.۹ – آراسته شدن اعمال
۹. آراسته شدن اعمال: خدا اعمال کسانی را که به آخرت ایمان ندارند، در نظرشان می‌آراید: «إِنَّ الَّذِینَ لاَیؤمنونَ بِالأَخِرهِ زَینَّا لَهُم أَعملَهُم.»

۱.۱۰ – قبول القائات شیطانی
۱۰. قبول القائات شیطانی: نتیجه وسوسه های شیطانی و تبلیغات شیطان صفتان این خواهد شد که دل های منکران قیامت ، به آن‌ها متمایل و به آن راضی شود و هر گناهی را که بخواهند، انجام دهند: «ولِتَصغَی إِلیهِ أَفدهُ الَّذِینَ لاَیؤمنونَ بِالأَخرهِ و لِیرضَوهُ ولِیقتَرِفوا ما هُم مُقتَرفونَ.».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.