با کاهش سن دیپلم به ۱۵ سال کشور آینده شکوهمندتری خواهد داشت!

وزیر آموزش و پرورش: اگر سن دیپلم را از ۱۸ به ۱۵ سال کاهش دهیم و برای ۳ سال قبل ۷ سالگی هزینه کنیم؛ کشور آینده شکوهمندتری خواهد داشت.

رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر کاری کردیم که سن دیپلم را از ۱۸ به ۱۵ سال بیاید و به جای اینکه لیسانس در ۲۲ سالگی باشد به ۱۹ یا ۱۸ سالگی کاهش دهیم و سه سال را به قبل از دبستان الان اضافه کنیم و هزینه را آنجا انجام دهیم، حتما کشور آینده شکوهمندتری خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.