میگن مادر کیان از کار برکنار کردن!


نمیدونم چقدر صحت داره، ولی تعلیق از کار کمترین کار درست در قبال کسیه که از خون بچش هم کاسبی میخواست بکنه!
بچه‌اش رو یه مشت اوباش مسلح که به اسم اعتراض اومده بودن بیرون کشتن، اونوقت چرت و پرتش رو به انقلاب میگه
روزی پدر ‎#مهسا_امینی باشه

پوریا فاضل

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.