تبلیغات شیطانی مدونا در لباس حضرت مسیح!

این تصاویر با واکنش تند کاربران آمریکایی مواجه شد، و آن را تبلیغات شیطانی نامیدند.

غرب در حال لگد مال کردن مقدسات است…

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.