استاد قرآن کریم محمدعلی لسانی فشارکی دعوت حق را لبیک گفت

محمدعلی لسانی فشارکی استاد و خادم قرآن کریم در سن ۶۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

#استاد_قرآن#لسانی_فشارکی#استاد_دانشگاه#وداع_دارفانی#

محمدعلی لسانی فشارکی استاد و خادم قرآن کریم در سن ۶۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

این استاد قرآن کریم متولد ۱۳۳۲ اصفهان و داراى مدرک خارج فقه و اصول از حوزه‌های علمیه اصفهان و قم و دکتراى الهیات، معارف اسلامى، علوم قرآنى و حدیث از دانشکده الهیات دانشگاه تهران است.

وى بیش از ۲۰ سال سابقه در تدریس علوم قرآنى و ادبیات عرب دارد و در حال حاضر عضو هیأت علمى دانشگاه تربیت مدرس تهران، استاد دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) و دانشکده علوم قرآنى شهر رى و عضو مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامى بود.

از این استاد فقید آثار متعددی به جای مانده که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

قرآن منشور زندگى (ترجمه).
سیماى صابران در قرآن (ترجمه).
روش تحقیق موضوعى در قرآن کریم.
خورشید نبوت: ترجمه فارسى «الرحیق المختوم» شیخ صفى‌الرحمن مبارک فورى.
تفسیر روحانى: گزارشى از تفسیر علامه مجاهد شهید آیت‌الله حاج آقا سید مصطفى خمینى(ره).
تفسیر کابلى از دیدگاه اهل سنت: از آیه ۴۵ سوره عنکبوت آیه ۳۷ سوره جاثیه با فوائد «موضح الفرقان» (ترجمه).
تفسیر کابلى از دیدگاه اهل سنت: از آیه ۳۸ سوره جاثیه تا آخر سوره ناس با فوائد «موضح الفرقان» (ترجمه).

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.