یوچوود لیفشیتز یکی از اسرای آزاد شده از غزه: رزمندگان فلسطینی بسیار مهربان بودند و از هرچه می خوردند به ما می دادند

به غزه که رسیدیم ابتدا به ما گفتند که به قرآن ایمان دارند و به ما آسیب نمی رسانند، گفتند همان طور که با اطرافیان خود رفتار می کنند با ما رفتار می کنند.

ما تحت مراقبت شدید بودیم، یک امدادگر و یک پزشک همیشه با ما بودند. همیشه می آمدند تا مطمئن شوند که داروهایی که نیاز داریم در اختیار ما است. آنها به موارد بهداشتی و درمانی ما بسیار اهمیت می دادند و یک دکتر دائما از ما مراقبت می کرد.

هر دو سه روز یک بار می آمدند تا ببینند چه اتفاقی برای ما می افتد. و داروها را حتما می آوردند و اگر داروهای مشابه نبود داروهای معادل به ما می دادند.

خیلی مهربان بودند و مطمئن می شدند که خوب می خوریم ما هم مثل آنها می خوردیم و با ما خوب رفتار کردند و به ما توجه داشتند.

آنها زنانی کنار ما گذاشتند که متخصص بهداشت زنان بود و مطمئن شدند که ما همه چیز داریم.

حماس از مدت ها قبل همه چیز را برنامه ریزی کرده بود. آنها همه چیز مورد نیاز ما را آماده کرده بودند. از جمله شامپو و نرم کننده


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.