تجارت ایران و اروپا در مسیر پیشرفت

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با رشد ۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون یورو رسید.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از ۳ میلیارد و ۹۳۱ میلیون یورو در سال ۲۰۲۱ به ۴ میلیارد و ۱۸۳ میلیون یورو ر سال ۲۰۲۲ رسیده است.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال ۲۰۲۲ نیز رشد ۱۵ درصدی داشته و به یک میلیارد و ۵۵ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در سال قبل از آن ۹۲۱ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.

آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲ بوده که حدود ۳۵ درصد کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا در این سال مربوط به آلمان بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.