از این عصبانیت بمیرید

بابت شکستن هیمنه پوشالی‌تون عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید😂

سپاه_مقتدر

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.