سازندگان داعش، نابود کنندگان داعش را تروریست نامیدند!

سازندگان داعش، نابود کنندگان داعش را تروریست نامیدند!

نیوزویک: او (سردار سپاه) در حال له کردن د۱عش است

باران وکیلی

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.