عربستان بیشترین نفع را از مصالحه با ایران می‌برد

“علی احمد” تحلیلگر عربستانی: عربستان از ارتباط با ایران نفع می‌بَرَد برای اینکه بدترین دوران این کشور در زمان دشمنی با ایران بود!

از نظر بن‌سلمان، ارتباط با ایران خیلی مهمتر از ارتباط با اسرائیل است؛ ایران برای عربستان مهمتر از اسرائیل است!

اگر بن‌سلمان به دنبال عادی سازی ارتباط با اسرائیل برود بازنده خواهد شد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.