بازخواست و مجازات مدیران ترک فعل کرده

مدیران ترک فعل کرده بازخواست و مجازات

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور: در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ مدیر به دلیل ترک فعل به مراجع قضایی و انضباطی معرفی شدند.

تعداد قابل توجهی از کسانی که معرفی می‌شوند در فرآیند رسیدگی محکوم می‌شوند.

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.