تامین مسکن مناسب برای بازنشستگان زیرپوشش صندوق بازنشستگی کشوری

بازنشستگان فاقد مسکن صاحب‌خانه می‌شوند.

مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ملی زمین و مسکن، تفاهم‌نامه‌ای را در قالب سند همکاری به منظور تامین مسکن مناسب برای بازنشستگان زیرپوشش این صندوق امضا کردند.

#تامین_مسکن#بازنشستگان#صندوق_بازنشستگان

مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ملی زمین و مسکن، تفاهم‌نامه‌ای را در قالب سند همکاری به منظور تامین مسکن مناسب برای بازنشستگان زیرپوشش این صندوق امضا کردند.

 در راستای اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و با توجه به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور درباره تامین مسکن مناسب بازنشستگان، سند تفاهمی را با سازمان ملی زمین و مسکن به امضا رساند.

این تفاهم‌نامه با موضوع همکاری در ساخت مسکن مناسب با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین مسکن بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری براساس نیازمندی‌های شناسایی شده در چهار ماده تدوین، امضا و میان مدیران این دو سازمان تبادل شد.

همکاری دوجانبه برای تامین منابع مالی لازم و اولویت استفاده از فناوری‌های نوین در احداث واحدهای موضوعه، مطابق با برنامه‌های دولت از جمله موارد مهم مطرح در این تفاهم‌نامه است.

موضوع تامین مسکن بازنشستگان فاقد مسکن از جمله موضوعات مهم مطرح شده در نشست‌های مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با روسای کانون‌های بازنشستگان در تهران و سایر استان‌های کشور بود که با امضای این تفاهم‌نامه مشترک، بستر اجرای آن فراهم خواهد شد.

براساس داده‌های آماری موجود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته و حقوق‌بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.