اعترافات جالب اپوزیسیون: مردم ما را باور نمی‌کنند

اعترافات جالب اپوزیسیون: مردم ما را باور نمی‌کنند؛ همین مردم نوارهای کاست آقای خمینی را باور کردند اما ما با این همه رسانه و برنامه را باور نمی‌کنند! ما عمل و حرفمون یکی نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.