راز حملات اخیر به قانون جدید حجاب چیست؟

نقره داغ شدن افرادی که به بانوان محجبه متعرض می شوند

بر اساس قانون جدید حجاب هر شخصی که به بانوان محجبه متعرض شود یا به خاطر حجاب به بانوان محجبه خدمات ندهد، بلافاصله باید توسط همه ضابطان دستگیر شوند حتی اگر به کسی بخاطر حجابش در فضای مجازی یا حقیقی مورد توهین واقع شود تا ۱۵۰ میلیون جریمه نقدی می شود

نکته جالب دیگر این است که بر اساس تبصره۱ ماده ۴۹ این قانون؛ حضور آقایان در محیط های اختصاصی بانوان مثل واگن مترو ممنوع است در صورتی که فردی در محیط اختصاصی بانوان حضور پیدا کند تا ۲۴ میلیون تومان جریمه می شود

با روشن شدن بندهای قانون جدید حجاب قشنگ میشه علت حملات رسانه ای به این قانون رو متوجه شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.