افزایش ۱۰۰۰ نفری ظرفیت دوره تخصص پزشکی

اعلام نتایج پنجاهمین آزمون دستیاری نشان می‌دهد که ۱۰۰۰ نفر به ظرفیت دوره تخصص پزشکی کشور افزوده شده است.

#افزایش#ظرفیت#پذیرش#تخصص#پزشکی

به گزارش خبرگزاری افسران، سازمان سنجش آموزش پزشکی در یک اطلاعیه، رشته محل‌های مجاز در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دستیار تخصص پزشکی را اعلام کرد. در این مرحله داوطلبان می‌توانند از بین ۱۳۰۰ رشته محل به انتخاب رشته بپردازند. 

۲۱ مرداد ماه سال جاری بود که دکتر باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، وعده افزایش ظرفیت پذیرش دوره تخصص پزشکی را رسانه‌ای کرده بود. وی ضمن اشاره به این‌که هر ساله وزارت بهداشت با توجه به زیرساخت‌های موجود در دانشگاه‌ها، ظرفیت این دوره را افزایش می‌دهد گفت: امسال حدود ۳۰ درصد افزایش ظرفیت دستیاری خواهیم داشت که ۳۰۰ نفر در مرحله اول و یک هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت با اولویت مناطق محروم و بومی گزینی، ظرفیت داده خواهد شد.

بر این اساس ظرفیت پذیرش در دوره تخصص پزشکی از ۴۳۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۵۶۰۰ نفر در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. البته لازم به ذکر است که همواره حفظ کیفیت آموزش پزشکان در اولویت وزارت بهداشت بوده است. دکتر باقری فرد در همین باره گفت: نمره داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته می‌شوند، از نفر آخر پذیرفته شده در آن رشته کمتر نخواهد بود؛ در واقع، مرحله تکمیل ظرفیت برای رفع نیاز کشور است و باید از دستیاران بومی برای ارائه خدمت در مناطق محروم استفاده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.