احکام ارتباط با نامحرم در فقه اسلامی

در فقه اسلامی برای افرادی که به هم نامحرمند احکامی در نظر گرفته شده است:

#حکم#رابطه#با_نامحرم

حرام بودن نگاه کردن به نامحرم

نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم به غیر از صورت و دست‌ها از انگشتان تا مچ دست‌ حرام است.همچنین نگاه کردن به صورت و دست‌ها تا مچ اگر به قصد لذت و ترس از افتادن در گناه باشد، حرام است.

نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است، مگر جاهائی از بدن که به‌طور معمول التزام به پوشانیدنش نیست، مانند سر، دست‌ها و ساق پاها بدون لذت و ترس از وقوع در حرام.

بنا به فتوای فقهای شیعه نگاه کردن به صورت زن با قصد ازدواج، جایز است. برخی فقها نگاه کردن به بدن زن-مو و مقداری از بدن مانند گردن و قسمتی از سینه- به قصد ازدواج و بدون قصد لذت، را نیز جایز می‌دانند.

نگاه کردن به فیلم و عکس زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که بدون شهوت باشد و آن زنان را نشناسد، اشکالی ندارد؛ اما اگر آنان را بشناسد نگاه کردن به فیلم و عکسشان حکم نگاه کردن به خود آنان را دارد.

نگاه کردن پزشک به بدن نامحرم در صورت ضرورت برای معالجه، جایز است.

نگاه به عکس زنان بدون حجابِ غیرمسلمان، اگر بدون قصد لذت باشد و منشأ مفسده نگردد، اشکال ندارد

واجب بودن پوشش بدن در برابر نامحرم

بر زنان واجب است که بدن خود را از نامحرم بپوشانند. البته در وجوب پوشیدن صورت و دست‌ها از سر انگشتان تا مچ اختلاف‌نظر است. پوشیدن صورت و دست‌ها را نیز واجب دانسته‌اند. همچنین بنا به نظر همه فقها در صورتی که ترس از افتادن در حرام و یا قصد مبتلا کردن مردی به حرام باشد، پوشاندن صورت و دست‌ها نیز واجب می‌شود.

حرام بودن لمس نامحرم بنا به نظر فقها

لمس بدن نامحرم جایز نیست البته در موارد اضطرار مانند معالجه و نجات جان انسان جایز است همچنین لمس بدن نامحرم از روی لباس یا حائل در صورتی که بدون شهوت و قصد لذت باشد، اشکالی ندارد. برخی فقها دست دادن به نامحرم را اگر از روی پارچه و یا با دستکش باشد و به قصد سوئی نباشد و دست نامحرم (چه زن باشد و چه مرد) را فشار ندهد، جایز دانسته‌اند.

حکم گوش دادن به صدای زن نامحرم

بنا به نظر فقها گوش دادن به صدای زن نامحرم، بدون لذت و بدون ترس از افتادن در حرام، جایز و با ترس وقوع حرام و به قصد لذت، حرام است. نماز خواندن زن با صدای بلند در جایی که می‌داند نامحرم صدایش را می‌شنود، بنا به نظر فقیهانی مانند شهید اول، حرام و موجب بطلان نماز است. صاحب جواهر با پذیرفتن حرام بودن چنین عملی، باطل شدن نماز به وسیله آن را نپذیرفته است. حکم خلوت کردن با نامحرم بنا به نظر برخی فقها خلوت کردن با نامحرم حرام است. برخی فقها خلوت کردن با نامحرم را فقط در صورت احتمال افتادن در گناه، حرام دانسته‌اند. به فتوای آیت‌الله خویی (درگذشت ۱۳۷۱ش)

خلوت کردن با نامحرم

از باب مقدمه حرام و از این جهت که زمینه‌ساز افتادن در گناه می‌شود حرام است. بنا به نظر محمدحسن نجفی نویسنده جواهر الکلام خلوت کردن با نامحرم مکروه است.

سخن گفتن

بنا به نظر فقها سخن گفتن با نامحرم اگر بدون لذت بردن و یا خوف وقوع در حرام باشد، جایز است. بنا به نظر میرزا جواد تبریزی سزاوار است که حرف زدن با زن جوان حتی بدون لذت یا خوف وقوع در حرام، ترک شود.ارتباط با نامحرم از طریق پیامک، چت و ایمیل در صورتی که موجب مفسده و ارتکاب گناه شود، حرام است.

جایز بودن ازدواج با نامحرم در فقه اسلامی، ازدواج فقط با نامحرم جایز است و با محارم جایز نیست. البته خواهرزن اگرچه نامحرم است اما ازدواج با او تا وقتی که زن زنده باشد یا طلاق نگرفته باشد، جایز نیست. ازدواج با برخی از نامحرمان با توجه به شرایطی برای همیشه حرام می‌شود: ازدواج مرد با زنی که نُه بار او را طلاق داده است. ازدواج مرد با زنی که پیش از ازدواج او با مادر یا دخترش زنا کرده است. ازدواج مرد با زن شوهردار و زنی که در عده طلاق با او زنا کرده است. ازدواج مرد با زنی که پیش از ادواج با او، با پسر، برادر یا پدرش لواط کرده باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.