شبکه صهیونیستیِ بهایی‌ها با احتکار دارو نارضایتی ایجاد می‌کردند

وزیر اطلاعات: شبکه صهیونیستی بهایی‌ها در بحث دارو، شبکه‌ای شکل داده بودند و برخی داروخانه‌های کشور به‌خصوص در شهرهای بزرگ را تحت سلطه خودشان قرار داده بودند و با احتکار دارو، نارضایتی ایجاد میکردند.

تعدای از حوادثی که اخیرا که در ماه گذشته در ارتباط با کمبود دارو به وجود آمد، منتسب به این شبکه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.