تلاش روحانی برای تبرعه کردن خودش از کم کاری ها و خیانت در حق ملت ایران

چیزی که ما به یاد داریم اگر روحانی باز هم در منصب ریاست باقی مانده بود حتی ساختمان پاستور را هم به آمریکا هدیه کرده بود تا شاید بتواند برجام را حفظ کند

اگر این اتفاق نیافتاده نه به خاطر تدبیر دولت بی تدبیر روحانی بود که به خاطر قدرت رهبری و ارگانهای نظامی بود که دشمن نتوانست بیشتر از این از ما امتیاز بگیرد و هیچ تحویلمان بدهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.