راهپیمایی اتوبوسی براندازان

اینایی که به ما انگ میزدن اتوبوسی برای راهپیمایی جمعیت میبریم الان هربار خودشون اتوبوس اتوبوس جمعیت از گوشه و کنار جمع میکنن برای تجمعاتشون😂

به ما میگفتن مرگ بر امپریالیسم نگید خودشون الا به همه مخالفان خود مرگ میفرستن😁

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.