علت اختلاف ادیان در هویت منجی عالم چیست؟

آنچه که باعث اختلاف پیروان ادیان درباره هویت منجی آخرالزمان شده است.

#علل#اختلاف#ادیان#در_هویت#قائم


در تشخیص هویت «منجى عالم» در پایان تاریخ نزد صاحبان ادیان، اختلاف است و هر کسى بزرگى از دین خود را رهبر این نهضت مى پندارد و او را احیاگر دین خود مى داند.

اهمّ اسباب اختلاف عبارتند از:

۱. نصوص و بشارت هاى آسمانى از آن جهت که خبر غیبى است لذا هر کسى به جهت تعصب دینى که دارد آن را به رهبر و بزرگ دینى خود حمل مى کند.

۲. علماى ادیان و دانشمندان مکاتب مختلف از آن جهت که به هویت و شخصیت مهدى موعود آخرالزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جاهلند، لذا منجى را بر رهبران خود حمل نمودند.

در اینجا لازم به ذکر است که براى حل مشکل و تحدید هویت منجى بشریت مراحلى را باید طى نمود؛ از جمله:

الف) تمییز بشارات و نصوص خاصه اى که در رابطه با منجى در کتاب هاى مقدس آسمانى اهل کتاب وارد شده است.

ب) بررسى صفات و خصوصیات منجى در کتاب هاى مقدس بدون تأثیرپذیرى از پیش فرض ها.

ج) بررسى حقایق تاریخی و مقایسه آن با صفات و خصوصیاتى که در کتاب هاى مقدس درباره منجى آمده است، تا مصداق واقعى و هویت شخصى منجى، معین شود.

د) معرفى حضرت مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به دیگران تا قدرت تطبیق براى آنان نیز فراهم گردد. لذا مشاهده مى کنیم که گروهى از مسیحیان با بررسى صفات و خصوصیات مصلح و منجى جهانى در کتاب هاى مقدس خود و تطبیق آنها بر منجى ترسیم شده در اسلام، به اسلام و تشیع گرویدند و مهدویت اسلامى را پذیرفتند، اینک به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

قاضى ساباطى مسیحى؛ او بعد از بررسى بشارت اشعیاى نبى در شأن مصلح جهانى و مناقشه در تفسیر یهود و نصارا براى آن مى گوید: «در نتیجه مقصود از این کلام همان مهدى موعود اسلامى است؛ زیرا در آنجا درباره منجى مى گوید: او به مجرد شنیدن جزا نمى دهد و این با اجماع مسلمین سازگارى دارد که مى گویند: این صفت از خصوصیات مهدى موعود است». و نیز مى گوید: «عقیده امامیه در اینکه منجى، فرزند حسن عسکرى است که در سال ۲۵۵ از مادرى به نام نرجس متولد شد و سپس غایب گشت و به اذن خداوند ظهور خواهد نمود، به واقع نزدیک تر است».(۱)

علامه محمد صادق فخرالاسلام؛ او که شخصى مسیحى بوده و پس از تحقیقات فراوان، مسلمانِ شیعى شده است، در کتابى به نام «انیس الاسلام» که در ردّ یهود و نصارا نوشته، در آنجا تمام بشارت ها به ظهور منجى را بر حضرت مهدى موعود اسلامى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) منطبق کرده است.

علامه محمد رضا رضایى؛ او نیز که شخصى یهودى بوده و اسلام را انتخاب گرده است در کتاب خود به نام «منقول رضایى» بشارات بر منجى را بر مهدى موعود(عجل الله تعالی فرجه الشریف) منطبق کرده است.

پی نوشت:
(۱). البراهین الساباطیه، ص ۲۰۷ و ۲۰۸.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.