جای خالی مدیر و متولی واحد در حوزه توانبخشی

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی گفت:در حوزه توانبخشی مدیریت و تولیت مشخصی در این سال‌ها نداشته‌ایم. توانبخشی متولیانی نظیر بهزیستی و هلال احمر و بنیاد شهید داشته اما متولی واحد نداشته است.

#حسینی#اعلام#نبود#متولی#مشخص#توانبخشی

خبرگزاری افسران: سید علی حسینی رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در خصوص اینکه به نظر می‌رسد علیرغم وجود دانشگاه علوم توانبخشی موضوع توانبخشی در کشور متولی مشخصی ندارد گفت: این گفته درست است که متولی مشخصی نداریم.

وی افزود: در حوزه مدیریت توانبخشی چند طرح در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی آماده شده است. به همین دلیل است که توانبخشی آنگونه که انتظار می‌رود در کنار درمان رشد نداشته است.

حسینی خاطرنشان کرد: ما در حوزه درمان موفق بوده‌ایم و خیلی‌ها به کشور ما می‌آیند تا از توریسم سلامت استفاده کنند و این رشد شتاب دار هم بوده است. اما در حوزه توانبخشی چنین موفقیتی شاهد نبوده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: دلیل این امر نبود تولیت مشخص بوده است. در حوزه توانبخشی مدیریت و تولیت مشخصی در این سال‌ها نداشته‌ایم. توانبخشی متولیانی نظیر بهزیستی و هلال احمر و بنیاد شهید داشته است اما متولی واحد نداشته است.

حسینی گفت: بازیگران زیاد در عرصه ارائه خدمات توانبخشی باعث شده تمرکز در این حوزه نداشته باشیم. البته ما این آمادگی را داریم که طرح مان را که بومی بوده به عزیزان ارائه کنیم و بسته‌های سیاستی خود را عرضه کنیم.

وی ادامه داد: اگر بزرگان این اجازه را به دانشگاه توانبخشی بدهند این آمادگی وجود دارد که با بضاعت علمی خودمان وارد عرصه مدیریت و تولیت حوزه توانبخشی بشویم.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی می‌تواند کشاورزی امین برای دستگاه‌های متولی حوزه توانبخشی باشد. حاکمیت باید به این نتیجه برسد که تولیت توانبخشی را مشخص کند. پس از آن سازمان‌های موازی به درستی مدیریت خواهند شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.