عضویت ایران در بریکس به سیاست دلارزدایی از اقتصاد جهانی کمک‌ می‌کند

حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

عضویت ایران در گروه بریکس به تداوم سیاست دلار زدایی از اقتصاد جهانی کمک می‌کند.

هر نهادی و سازمان که در قالب همکاری منطقه‌ای شکل می‌گیرند می‌تواند در حوزه سیاسی و اقتصادی در نظام بین‌الملل تولید قدرت کند.

پیوستن ایران در بریکس همانند سازمان همکاری شانگهای می‌تواند تاثیرات مثبت سیاسی و اقتصادی برای ایران داشته باشد و نقش ژئوپلتیک ایران را در منطقه افزایش دهد.

یکی از نتایج عضویت ایران در بریکس مقابله بایک جانبه‌گرایی آمریکا و خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.