بهره مندی مردگان از برکات امام عصر(عج)

منافع و برکات وجود امام مهدی علیه السلام به قدری فراوان است که حتی مردگان و درگذشتگان را نیز شامل می شود و آنها در قبرهای خود از این منافع بهره مند می شوند. 

#منافع#قائم#زندگان#مردگان


منافع وجود مبارک آن حضرت (عج) برچند گونه است؛

قسم اول: منافع وجود آن حضرت (عج) – چه غایب و چه ظاهر- بر دو نوع است؛

نوع اول: که تمام خلایق در آن شریک هستند مانند زندگی و بقای در جهان و… که همه اش از برکات و فیوضات وجود شریف آن حضرت (عج) است.

نوع دوم: افاضات علمی و عنایات ربانی که به مومنین اختصاص دارد.

قسم دوم: منافع زمان غیبت آن حضرت (عج) که آن هم بر دو نوع است؛

نوع اول: مخصوص به مومنین است و آن بسیار است از جمله ثواب های بسیاری که بر انتظار زمان ظهور آن حضرت (عج) مترتب است و نیز آنچه از ثواب ها بر صبر و شکیبایی آنان در عصر غیبت مترتب است و دو برابر شدن ثواب کارهای نیک آنها در چنین زمانی، همچنان که از امام صادق علیه السلام روایت شده است.

نوع دوم: مخصوص کافران و منافقین است و آن مهلت دادن و تاخیر عذاب آنها است چنان که در تفسیر آیه شریفه: «فمهل الکافرین امهلهم رویدا» آمده است.

قسم سوم: منافع زمان ظهور او و آن بر دو نوع است:

نوع اول: شامل تمام خلایق و موجودات می شود، مانند انتشار نور، ظهور عدل، امینت راه های بلاد، ظهور برکات زمین، صلح و آشتی درندگان و چارپایان، آزار نرساندن هیچ نیشداری به کسی و برکات فراوان و منافع بی کران دیگر.

نوع دوم: مخصوص مومنین است و آن بر دو گونه است؛ گونه اول: برای زندگان آنها و آن انتفاع و بهره وری از شرف حضور حضرت (عج) و استفاده از نور آن جناب و فرا گرفتن از علوم آن بزرگوار و برطرف شدن بیماری ها و گرفتاری ها و بلاها از بدن های ایشان است.

گونه دوم: برای مردگان و درگذشتگان ایشان از جمله خوشحالی و فرح ظهور آن حضرت (عج) به قبرهایشان داخل می شود. امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه «و یومئذ یفرح المومنون بنصرالله؛ خوشحال می شوند مومنان به خاطر یاری خدا» فرمود: «در قبرهایشان به ظهور قائم علیه السلام شاد می شوند.»

و از جمله منافع زمان ظهور آن حضرت (عج) برای اموات مومنین زنده شدن آنها است بعد از مرگشان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.