بیش از همیشه نیازمند گفتگو و تبیین هستیم

بیش از همیشه نیازمند گفتگو و تبیین هستیم
خصوصا در مواجهه با نسل دهه هشتادی و نودی…

علی صفائی حائری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.