ابعاد جدید از حقوق دختر عضو شورای شهر تهران!

🔹 این دختر، فرزند یکی از اعضای شوراست. دهه هشتادی است. دانشجوست. مرداد سال گذشته به شورا آمده و در پست مدیریتی نشسته!

🔹با مدرک دیپلم مگر امکان داره کسی رئیس‌دفتر عضو شورا بشه؟!!

🔹ریاست شورای شهر برخورد مقتضی انجام نداده و همچنان در حال ماله کشی است!

🔹آقای چمران! به جای ماله کشی و توجیه های مضحک و مزخرف، حداقل به احترام نام برادر شهیدتان هم که شده در طراز یک مدیر باشرافت رفتار کنید، انقلابی بودن پیشکش.

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.