حدیث روز

🌷 رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) :

✍ مادر ۴ چیز در ۴ موضوع است :

❄️ مادر داروها ، “کم خوری “است.
❄️ مادر همه عبادات ، “کم گناه کردن” است
❄️ مادر همه آرزوها ، “صبر” است.
❄️ مادر همه آداب وروش معاشرت ، “کم سخن بودن” است.

📖 مواعظ العددیه ، باب اربعه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.