راهپیمایی میلیونی ۲۲ بهمن ایران، “الحدث” سعودی را به پرت و پلا گویی واداشت!

شبکه “الحدث” سعودی حضور میلیونی ایرانیان در راهپیمایی ۲۲ بهمن را تاب نیاورد و در گزارشی مضحک، مخاطبان خود را آماج دروغ‌های شاخداری از جمله اجبار اقشار مردم و تعهد از زندانیان برای حضور در این راهپیمایی کرد!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.