مشکل تورم و بیکاری کی حل میشود؟

کلید واقعی برای گشایش اقتصادی!

همین یک سال برای این مشکل چه اقداماتی صورت گرفته است؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.