اولویت های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

 ماموریت‌های ملی تحقیقاتی دانشگاه علوم

اولویت‌های تحقیقات و فناوری نظام سلامت کشور در قالب ماموریت‌های ملی جهت هزینه کرد سهم یک درصد آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، به دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت رسمی واگذار شد.

#تحقیق_فناوری#علوم_پزشکی

در نشستی که با حضور ۱۷ رئیس و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی و دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و مدیران معاونت برگزار شد؛ اولویت‌های تحقیقات و فناوری نظام سلامت کشور در قالب ماموریت‌های ملی جهت هزینه کرد سهم یک درصد آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، به دانشگاه های علوم پزشکی به صورت رسمی واگذار شد.

دکتر یونس پناهی، با بیان این مطلب تاکید کرد: این ماموریت ها با هدف ارتقای تاثیرگذاری تحقیقات حوزه سلامت و پیرو اطلاع رسانی و پیگیری فرآیندهای منجر به تعریف پروژه های کلان منطبق با ماموریت های محوله به دانشگاه سپرده شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.