راههای مقابله با معلولیت‌های دوران سالمندی

معاون توسعه امور پیشگیری بهزیستی استان تهران گفت: برگزاری دوره های مقابله با سالمندی را در پیش گرفته ایم که با افزایش میزان مشارکت های اجتماعی و بالا بردن امید به زندگی می توانیم مانع معلولیت سالمندان شویم.

#پیشگیری_معلولیت_سالمندی#بهزیستی

علیرضا محمدی، معاون توسعه امور پیشگیری بهزیستی استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره غربالگری بینایی سنجی، اظهارکرد: ما در دفتر پیشگیری معلولیت‌ها توانسته ایم غربالگری بینایی ۳ تا ۶ سال و غربالگری شنوایی را اجرا کنیم، در تهران باید ۷۵۰ هزار نفر از جامعه هدف، تحت پوشش طرح قرار بگیرند و تمامی شهرستانهای استان تهران در این طرح مشارکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: انتظار داریم تا پایان سال تمام مخاطبان ۳ تا ۶ ساله در طرح غربالگری بینایی حضور یابند. 

معاون توسعه امور پیشگیری بهزیستی استان تهران در پاسخ به پرسش دیگر فارس درباره اقدامات این سازمان برای مقابله با معلولیت سالمندان، خاطرنشان کرد: در دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها، برگزاری دوره‌های مقابله با سالمندی را در پیش گرفته ایم، این طرح برای نخستین بار در استان تهران اجرا می شود.

 وی یادآور شد: ما به نوعی به مسأله پیشگیری از معلولیت دوران سالمندی کمتر ورود داشته ایم، این در حالی است که با افزایش میزان مشارکت های اجتماعی در میان سالمندان، اعتماد به نفس و بالا بردن امید به زندگی می توانیم مانع معلولیت سالمندان شویم. با این حال دوره های مهارت زندگی Tot و تربیت مربی و تسهیل‌گران انجام شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.