۲۰۲۰ سال کشتارمردم آمریکا توسط پلیس

سال ۲۰۲۲، پلیس آمریکا بیش از هر سالی مردم رو کشت(هر روز ۳ نفر)

• ۳۲�در حال فرار کشته شدند
• ۱۱�مرتکب جرمی نشده بودند
• ۹�دارای مشکلات روحی و روانی بودند
• ۸�در تخلفات رانندگی
• ۱۸�برای جرایم غیرخشونت آمیز

اینفو_افسران

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.