آزادی بیان به سبک فرانسوی

این همون کسی نبود چند روز پیش میگفت آزادی بیان و اینکه نشریه ها میتونن آزاد باشن و توهین کنن به عالیترین مرجع دینی و مقدسات!؟
آزادی بیان داری فقط اونجایی که به سود ما و مثل ما فکر میکنی نه درباره ما!
(خبر مربوط به سال ۲۰۲۱)

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.