آزادی در اسلام مقید است؛ افراد اجازه ندارند در حوزه مسائل اجتماعی، هرکاری می‌خواهند انجام دهند.

شهید بهشتی:جامعه مسلمانان جامعه فضول هاست.کسی که از خط عفت عبور می کند باید غرولند بشنود.حوزه خصوصی منزل است نه اداره، کارخانه و کوچه و خیابان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.