تظاهرات مردم دانمارک در پی تصمیم دولت مبنی بر لغو تعطیلات عمومی

شبکه WION: مردم در دانمارک علیه برنامه دولت برای سر کار فرستادن مردم در روز تعطیل ملی، دست به تظاهرات زدند/این برنامه باعث میشود مردم در این روز، سر کار بروند تا با افزایش درآمد، مالیات بیشتری برای کمک به افزایش بودجه نظامی کشور به دنبال جنگ اوکراین و روسیه بپردازند…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.